การป้องกันไวรัสโคโรน่า-2019

24 September 2021 17:10

เราได้ทำตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ  มั่นใจในการบริการของโรงแรมศิริโฮเต็ล
เราจึงได้ทำตามมาตรการ สถานประกอบกิจการ สะอาด  ปลอดภัย  ป้องกันโรค COVID-19
จัดให้มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ  แอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ ตามจุดต่างๆ พนักงานสวมใส่เครื่องป้องกัน เช่นแมสปิดจมูก ชุดPPE 
กรณีทำความสะอาดห้องพัก และ ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนทำงานทุกครั้ง พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ข่าวสาร / บทความอื่นๆ

TOP