ขยายเวลาเปิด-ปิดห้องอาหารโรงแรมศิริโฮเต็ล

26 June 2021 15:34

**แจ้งเวลาให้ บริการห้องอาหาร** เปิด 08.00-22.00น.

ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
ห้องอาหารโรงแรมศิริโฮเต็ล
เปิด 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 - 14.00น.
ช่วงที่ 2 เวลา 17.00 - 22.00น. 
หมายเหตุ หยุดทุกวันที 1 และ 16 ของเดือนค่ะ

ข่าวสาร / บทความอื่นๆ

TOP