ชุด ATK

28 September 2021 10:04

เรามีการตรวจหาเชื้อโควิต-19 ด้วยชุดตรวจให้กับพนักงาน

เราได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลารับลูกค้ากรุ๊ฟ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการกับเราและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานเอง

ด้วยชุดตรวจ ATK ที่ได้รับมาตรฐาน และพนักงานทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว
และยังคงรักษามาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะยาง ให้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสจุดต่างๆ

ข่าวสาร / บทความอื่นๆ

TOP