ปรับเปลี่ยนเวลา

30 June 2021 16:17

ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด ห้องอาหารโรงแรมศิริโฮเต็ล

***ปรับเปลี่ยนตามสถานะการณ์ปัจจุบัน ลดการแพร่ระบาดเชื่อโควิต-19 
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ***

ข่าวสาร / บทความอื่นๆ

TOP