ลูกค้าโครงการ Bubble and seal

02 October 2021 14:49

เราได้รับลูกค้าโครงการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

เพื่อเป็นไปตามมาตรการ  การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ได้มีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันโควิด-19

เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้ถูกต้องและปลอดภัย

 

ข่าวสาร / บทความอื่นๆ

TOP