แจ้งเวลา เปิด-เปิด ห้องอาหารโรงแรมศิริโฮเต็ล

26 March 2021 08:55

ปรับเปลี่ยนช่วงโควิต

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางห้องอาหารโรงแรมศิริจึงขออนุญาต

แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาใช้บริการห้องอาหารโรงแรมศิริ

รอบเช้า 08.00 - 14.00 น.

รอบบ่าย 18.00 - 22.00 น.

และหยุดวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนนะคะ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

ข่าวสาร / บทความอื่นๆ

TOP