ติ่มซำเปิดเวลา

28 September 2021 10:23

เวลาเปิด - ปิดของติ่มซำ 20.-บาท

**ติ่มซำ 20 บาท** 

เปิดเวลา 08.00 - 14.00น.
ห้องอาหารโรงแรม เปิด 08.00 - 15.00น.
ทุกวัน เว้นวันหยุดร้าน ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนนะคะ

ข่าวสาร / บทความอื่นๆ

TOP